Privacybeleid en Algemene voorwaarden

Delen van gegevens
Beautiful Soul verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden,
wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Wij delen jouw persoonsgegevens in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. 

Website hosting partner: voor de verwerking van Email verzonden via de website van Beautiful Soul
Logistieke partner: voor communicatie, verzending en aflevering van je bestelling op het door je aangegeven adres.
Belastingadviseur: voor een correcte bedrijfsadministratie en ter onderbouwing van de wettelijke plicht.

Websitegebruik
De website van Beautiful Soul is uitsluitend bestemd om voorbeelden te kunnen zien en contact op te nemen. 
Daarnaast worden anonieme statistieken bijgehouden over het gebruik van de website. 

Levertijd
De levertijd is afhankelijk van de drukte, doorgaans is de levertijd 1 week maar kan oplopen tot 2 weken.
Alle bestellingen worden met uiterste zorg ingepakt, Beautiful Soul is niet aansprakelijk voor schade opgelopen tijdens verzending.
Beautiful Soul gebruikt uw gegevens alleen voor de afhandeling van de bestelling en de facturering.
Beautiful Soul is niet verantwoordelijk voor onkundig gebruik van het product.
Op maat gemaakte producten kunnen niet retour genomen worden,
voordat u uw product krijgt is er altijd uitvoerig mail of ander contact,
altijd met foto’s zodat u kunt zien wat u koopt. Na toestemming het product te maken is dit bindend. 
Beautiful Soul doet haar uiterste best om de producten in goede orde te leveren, mocht er toch iets mis zijn dan horen we dat graag. 
Beautiful Soul is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of problemen door gebruik van de handgemaakte producten.
Beautiful Soul gebruikt alleen de beste sluitingen, ringen en andere fournituren,
maar is in geen enkel geval aansprakelijk voor problemen met deze materialen.
Bij elke bestelling gaan deze voorwaarden in zowel telefonisch, schriftelijk, per mail of bij een persoonlijk gesprek.
Beautiful Soul zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen.
Wij bewaren persoonsgegevens zo lang wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Beveiliging en bescherming van gegevens
Beauiful Soul neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. 
En past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan.
Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 

Deze privacyverklaring is conform wetgeving opgesteld en geeft inzicht in de verwerkingen van jouw persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring informeren wij je over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Beautiful Soul verwerkt persoonsgegevens.
Indien je gebruik maakt van de diensten van Beautiful Soul,
verstrek je ons een aantal gegevens die noodzakelijk zijn voor de correcte verwerking van bestellingen en onze bedrijfsadministratie.
Daartoe verwerken we de volgende persoonsgegevens:

Emailadres indien de bestelling via de mail gaat
Naam (voor- en achternaam)
Adresgegevens (postcode, straat, huisnummer, plaats en land)
Bankrekeningnummer indien de betaling per bank geschied
Telefoonnummer (optioneel)
Bedrijfsnaam/organisatienaam (optioneel).

Door het verstrekken van deze gegevens geef je toestemming voor het gebruik van deze gegevens,
 voor de doelen zoals deze staan beschreven in deze privacyverklaring.

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Beautiful Soul verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor haar dienstverlening.

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de AVG:
Toestemming
Uitvoering van een bestelling
Wettelijke verplichting